امروزو بگم...
خسته شدم....دلم سوخت!


چقدر خونه ی کوچیکه ما زود گرد و خاکی می شه!
جو تمیزیه خیلی آفرین چه خانمی...برق می زنه....سلیقه....خوب شد؟
ساعت هم که سریع گذشت....شب شد....بیدار باشم دیگه....یه خورده تمرین سر و صدا....مزاحم همسایه....خیلی هم بد نمی نوازم.....

به هر حال
کافیه!

/ 5 نظر / 12 بازدید
فورور

چی شده؟ خوبی/؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

آرش

سال نو مبارک قدیمی

مرسي

تنهاباد

سارا جان ، دختر به یاد ماندنی ، بنویس ، باز هم بنویس ، فراموش نمیشی ، اما بنویس تا خوبتر در یاد بمونی.

hichkas

بنویس بیاد کوه بچه