يه نگين آبی
يه ماهيه قرمز گلی
توش
انقدر خوشگله!
يه عشق بغلی و موندنی
دو تا سیب
تو همون کاسه گِلی!
یه خورده سختِ
فقط...
وقت وقت کار کردن باشه
شوالیه ی ستمگر!
یکم سختِ
همچیو بزاریم پای خودخواهیهامون
یکم که نه خیلی سنگه
یه نقطه باشه پایان کارمون
خیلی دیره
ولی خودش یه جور حکمتِ
دستای من خیلی زود پیر می شن
این نگین آبی خیلی زود عادت می شه برام
چون من عاشق اون ماهیه قرمزشم
شاپرکم....دخترکم
 یه مزرعه سبز هست
یه خونه سبز
یه زندگیه قشنگ که تو باید سبزش کني!
جا هست برای پرواز کردن
برای نواختن
خوندن
رقصيدن
رنگ پاشيدن
بوسيدن
بوئيدن
خنديدن
برای کاشتن تا روئيدن
تا خوشبخت کردن
حتی فراموش نکردن
آهسته بزرگ شدن
تا ابد
دوست داشتن....

/ 0 نظر / 8 بازدید